top of page

ISTRAŽIVAČ (m/f)

 

PROJEKAT

 

PERIOD

 

 

HONORAR

 

MESTO RADA 

RADNO VREME

ROK ZA PRIJAVU

Camping the trash out


januar 2021– maj 2021

 

obezbeđen

rad od kuće (mogućnost rada na terenu)

fleksibilno

20. januar

O nama

Muzej popularnih i supkultura je nevladina organizacija osnovana 2020. u Beogradu sa ciljem delovanja u oblasti popularnih i supkultura podstičući kreativnu edukaciju i kritičko mišljenje u oblasti popularnih i supkultura kroz izložbe, radionice, projekte, programe i celokupnu animacionu, kreativnu i srodnu delatinost. Delatnost muzeja se ogleda i u stvaranju kreativne i podsticajne atmosfere za prevazilaženje predrasuda prema i/ili između popularnih i supkultura kao i ohrabrivanje saradnje i produkcije umetničkih i kreativnih dela. Muzej nastoji da otvori kreativni i istraživački prostor za rad stručnjaka u oblasti kulture (kulturologa, sociologa kulture, antropologa kulture, komunikologa, andragoga, teoretičara savremene umetnosti i stručnjaka srodnih zanimanja) i da na taj način podiže svest o važnosti ovih zanimanja koja su česno nedovoljno zastupljena u društvu.

Camping the trash out je pilot projekat organizacije koji upravo kroz ove ciljeve nastoji da otvori prostor za raznovrsnu i kreativnu diskusiju i stvaralaštvo u okviru teme kemp stila i fenomena.

Projekat je podržan od strane Princ Claus Fonda / Next Generation 2020.

Šta mogu da očekujem tokom rada na projektu?

•    Istraživački angažman na projektu u periodu od januara 2021 – maja 2021;
•    Rad na osnovu prethodno utvrđenih rokova (nacrti, izveštaji, završni rad);
•    Finalizacija u okviru jednistvenog rada na osnovu tvog predloga u prijavi (ti biraš šta istražuješ!);
•    Kreativna atmosfera, druženje, balans grupnog i pojedinačnog rada;
•    Honorar za tvoje zalaganje na projektu;

Ko sve može da se prijavi?

•    Student ili diplomac svih stepena studija u oblasti društvenih i srodnih nauka (kulturologija, sociologija, antropologija, etnologija, komunikologija, andragogija, teorija umetnosti...)


•    Ako te interesuju teme popularnih i supkultura, a dolaziš iz drugih oblasti koje nisu navedene u oglasu, slobodno se prijavi i putem svoje prijave pokaži tvoju jednistvenu perspektivu!

Šta mi je sve potrebno za prijavu?

Obavezno je poslati:

•  Kratku radnu/volontersku/kreativnu biografiju - u .pdf (.jpg) ili .doc formatu sa neophodnim informacijama (studije, stepen studija, interesovanja, prethodno iskustvo i sl)
•   Motivaciono pismo – Zbog čega želiš da se pridružiš našem timu? Šta želiš novo da naučiš i istražiš i šta je ono želiš da doprineseš ovom projektu? (forma po izboru: tekst, video, audio...)
•   Temu i kratak rezime – radni naslov, kratak sažetak predmeta istraživanja, metodologija koju bi želeo/želela da primenjuješ u svom istraživanju, teorije i istraživačka pitanja ili hipoteze. (A4 format do dve strane u kratkim crtama).

 

 

Poželjno je (nije obavezno) poslati:
•    Prethodne istražvačke radove na srodne i slične teme;
•    Radove koji nisu strogo istraživački (novinarski članci, kritike, blogovi, video i audio prilozi ... ) na teme popularnih kultura i supkultura;
•    Opis iskustva rada u nevladinom sektoru ili privatnom ili državnom u oblasti kulture;
•    Reference i kontakt osobe;

Na koje teme mogu da istražujem?

Teme je moguće predložiti i istražvati u okviru sledećih oblasti:


-    Razumevanje kemp kulture (teme koje se tiču definisanja kempa, karakteristika, studija slučaja o kempu, fenomena iz popularne kulture i sl);
-    Istorija Kempa u Srbiji (ne treba da bude istorijski prikaz kempa u Srbiji, možete se baviti određenim periodom npr. ’’Kemp i međuaratni period’’; ’’Pojave kempa ranih devetesetih’’ ili uporedno ’’Kemp u 2010im i kemp u 2000im’’ ...)
-    Kemp i rodna perspektiva (npr. ’’Prikaz ženskog tela u kempu’’, ’’Kemp i transrodnost’’, ’’Muževnost i kemp’’ ..) , 

 

 

Ovo su samo opšti primeri tema, te budite slobodni da pustite mašti na volju i odaberete temu koja je Vama zanimljiva i predložite je na Vama svojstven način. Cenimo jedinstvene ideje i originalne predloge sa jasnom strukturom. 

PRIJAVI SE!

Prijavu id pošalji na email: popsubup@gmail.com 

 

Sva dodatna pitanja vezana za teme, projekat, selekciju i način prijave možete poslati na mejl: popsubup@gmail.com

 

Ostale otvorene pozicije možete pogledati ovde
 

Srećno! 

bottom of page