top of page

Kemp u nama i mi u kempu!

Projekat je podržan

od strane:

PCF_logo_txt_English_black.png

Digitalnu baštinu projekta Camping the trash out (Pronađi kemp u sebi... !? ) predstavlja digitalna publikacija istraživačkih radova i završni dokumentarni film pod nazivom ,,Kemp u nama i mi u kempu!''. Više o pojmu kempa i projektu Camping the trash out možete pronaći na stranici projekta Camping the trash out.
 

Publikacija ,,Kemp u nama i mi u kempu!'' predstavlja skup naučno-istraživačkih radova na temu kempa i društvenih pitanja koje kemp stil pokreće. U publikaciji možete pronaći sedam istraživačkih radova koji istražuju kemp u različitim umetničkim formama ( pre svega u književnosti, filmu, modi, multimedijalnom stvaralaštvu, pa čak i samim ličnostima - studija slučaja: Bebi Dol). Pored toga istraživački radovi mladih istraživačica i istraživača kroz živopisne radove o kempu pokreću i otkrivaju mnogobrojne društvene teme od rodnih identiteta, estetike, preko istraživanja publike do kempa i njegovog mesta kada je u pitanju ekonomski položaj njegove publike. 

Šta se sve može smatrati kempom? Da li se kemp transformiše kroz vreme? Da li su kemp ličnosti svesne svoje ,,kempičnosti''?  Da li je kemp prisutan u svim vidovima stilskog izražaja? Kome je namenjen kemp humor i odakle on potiče? Na ova i mnoga druga pitanja tim projekta Camping the trash out je pokušao dati odgovore. 

palm-tree-1297489_1280.png
flamingo-5121459_1280.png

Publikacija predstavlja baštinu muzeja i dostupna je svim zainteresovanim čitaocima i istraživačima, te se može besplatno preuzeti u .pdf formatu klikom na dugme za preuzimanje publikacije.

Autorska prava na publikaciju zadržava Muzej popularnih i supkultura, te svako neadekvatno navođenje navođenje istraživačke građe publikacije i plagiranje materije biće strogo kažnjivo. 

Publikacija se može koristiti kao izvor za druge istraživačke radove uz adekvatno citiranje autora čiji su tekstovi predstavljeni u publikaciji. Svako neadekvatno navođenje smatraće se plagijatom. Publikacija se ne može koristiti u komercijalne svrhe.

flamingo-5121459_1280.png
flamingo-5121459_1280.png

Na publikaciji su radili:

 

Istraživačice
Ana Samardžić
Jelena Jovanović
Jelena Beočanin

Esejisti
Vladimir Milisavljević
Smiljka Čabraja
Tatjana Ristić
Tamara Tica

Lektor za srpski jezik
Matija Nešović

Lektor za engleski jezik
Jana Živanović

Dizajn publikacije
Sanela Begović

Urednik
Uroš Đurović

FIlm ,,Kemp u nama i mi u kempu!'' predstavlja dokumentarni, završni film projekta Camping the trash out. Film se sastoji od narativnog dela koji publici bliže objašnjava kemp, povezuje ga sa primerima iz popularne kulture, medija i svakodnevnog života. Kroz dijalog naših naratora Anje i Alekse saznajemo gde sežu počeci kempa, gde se sve on danas pojavljuje i ko su najistaknutiji primeri ličnosti iz sveta kempa. Naši vodiči na tom putu su i istraživačica Ana Samardžić, dizajnerka Andrijana Stefanović i kustos projekta Uroš Đurović. Imaćete priliku da vidite, makar na delić, atmosferu sa radionica i izložba u KC Magacin i u okviru Festivala (Dev9t). 

Svi materiali u filmu su korišćeni u nekomercijalne, edukativne i informativne svrhe. 

Naratori
Anja Arnautović
Aleksa Mogić

Snimanje i miks zvuka za naraciju

Nikola Tomić

Novinarka intervjua
Ivana Kovačević (Gle.tv)

 

Sagovornici na intervjuu
Ana Samadržić, 
Andrijana Stefanović,

Uroš Đurović

Scenaristi
Tamara Jecić
Uroš Đurović

Asistent režije
Tamara Jecić

Snimatelj
Aleksandar Karić (Gle.tv)
Tim Muzeja popularnih i supkultura

Montaža

Milan Petković
Darko Dikić

Animacija

Milan Petković

Asistenti

Milica Petković

Bojana Ivanović

Prevod titla na engleski jezik

Jana Živanović

palm-tree-1297489_1280.png
bottom of page