top of page
white-clouds-2217366.jpg
Slika za sajt, Matija Nešović (1).jpg

MATIJA NEŠOVIĆ

Serbian Language Specialist

Email:

Datum rođenja:

24. januar 1998.

O meni

Matija Nešović rođen je 1998. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Filološku gimnaziju. Osnovne studije završio je 2021. na Filološkom fakultetu u Beogradu na Grupi za srpski jezik i književnost, na kojoj je trenutno na master studijama. Od 2017. godine paralelno studira i na Grupi za ruski jezik, književnost i kulturu na istom fakultetu. U domen njegovih naučnih interesovanja prevashodno spadaju sinhronijska sintaksa, semantika i pragmatika slovenskih jezika. Pored objavljenih radova i učešća na različitim takmičenjima (v. CV), radio je kao honorarni konsekutivni prevodilac sa srpskog na ruski i obratno za predstavnike izdavačke kuće Pilgrim Education, predavao je ruski jezik u Centru za afirmaciju i razvoj, a trenutno je honorarni saradnik u Onomastičkom odboru Instituta za srpski jezik SANU na projektu Digitalizacija onomastičke građe iz Srbije.

Istaknuto radno iskustvo

maj 2021 - ongoing

oktobar 2020 - februar 2021.

maj 2017 - decembar 2017.

Honorarni saradnik u Onomastičkom odboru Instituta za srpski jezik
SANU

projekat: Digitalizacija onomastičke građe iz Srbije (osim Kosova i
Metohije)

Profesor ruskog jezika

Centru za afirmaciju i razvoj

Honorarni konsekutivni prevodilac sa ruskog na srpski

Pilgrim Education

pink-and-blue-stadium-chairs-752036.jpg
bottom of page