top of page

Digital Content Assistant
(m/f/d)

 

STRUKTURA

DEPARTMAN

 

 

ANGAŽMAN

 

MESTO RADA 

RADNO VREME

ROK ZA PRIJAVU

Interna

Komunikacijski


volonterski-honorarno

rad od kuće (povremeni sastanci uživo)

fleksibilno (10-15h nedeljno)

2. februar

O nama

Muzej popularnih i supkultura je nevladina organizacija osnovana jula, 2020. u Beogradu sa ciljem delovanja u oblasti popularnih i supkultura podstičući kreativnu edukaciju i kritičko mišljenje u oblasti popularnih i supkultura kroz izložbe, radionice, projekte, programe i celokupnu animacionu, kreativnu i srodnu delatnost. Delatnost muzeja se ogleda i u stvaranju kreativne i podsticajne atmosfere za prevazilaženje predrasuda prema i/ili između popularnih i supkultura kao i ohrabrivanje saradnje i produkcije umetničkih i kreativnih dela.

Muzej nastoji da otvori kreativni i istraživački prostor za rad stručnjaka u oblasti kulture (kulturologa, sociologa kulture, antropologa kulture, komunikologa, andragoga, teoretičara savremene umetnosti i stručnjaka srodnih zanimanja) i na taj način podiže svest o važnosti ovih zanimanja koja su često nedovoljno zastupljena u društvu ili na tržištu rada.

Šta mogu da očekujem tokom rada u muzeju?

Pozicija Digital Content Assistant - (m/f/d) pripada internoj strukturi Muzeja popularnih i supkultura. Interne pozicije se sastoje od dve vrste poslova: volonterskih (neplaćenih) i honorarnih (plaćenih). Volonterski poslovi podrazumevaju uglavnom rad van projekata i rad na manjim aktivnostima muzeja i nisu uređeni ugovorom, dok honarani poslovi podrazumevaju rad na projektima za koje je obezbeđen honorar (koji se u dogovoru regulišu ugovorom o delu).  Digital Content Assistant pripada komunikacijskom departmanu i svoje mendžerske obaveze deli sa External Communication Assistant, volonterima i Graphic Designer. 

DelatnostiDigital Content Assistant -a se ogledaju u volonterskim/vanprojektnim i honorarnim/projektnim zaduženjima.

Opis posla tokom trajanja projekata:
•    Kreiranje i implementacija strategije digitalnih medija projekta;
•    Osmišljavanje postova na društvenim mrežama u skladu sa art direkcijom projekta i muzeja; 
•    Izvršenje strategije društvenih mreža i koordinacija eksterne komunikacije sa External Communication Assistant i Project Manager-om (PM);
•    Planiranje i alokacija budžeta projekta na društvenim medijima (Facebook AdsManager) u skladu sa PM i Financial & Administrative Assistant;
•    Monitoring i analiza KPI-ja postova na društvenim medijima i drugih parametara uspeha;
•    Ažuriranje veb stranice Muzeja popularnih i subkultura i upravljanje digitalnim sadržajem tekstova u saradnji sa External Communication Assistant.

Opis posla van projekta:
•    Priprema novih projekata i sastavljanje nacrta strategije društvenih mreža za projekte;
•    Manji poslovi u periodima kada nema proejktinih aktivnosti (oglasi za nove pozicije, brand awareness, engagement);
•    Saradnja sa volonterima u oblasti komunikacija;
•    Odgovaranje na upite, community management i vođenje stranica;
•    Planiranje strategije muzeja sa ostatkom tima.

 

Ko sve može (i treba) da se prijavi?

Interne pozicije preporučujemo onima koji su već angažovani negde (ili su na studijama/početku karijere), a želeli bi da steknu dodatno iskustvo u radu na komunikacijskim poslovima vezanim za popularne i supkulture, kulture mladih i rad u nevladinom sektoru. Posebno preporučujemo kandidatima koji su na studijama, pa im ova pozicija predstavlja praksu. Kandidat bi trebalo da ispuni sledeće kriterijume:

•    Student ili diplomac svih stepena studija u oblasti komunikacija, novinarstva, marketinga, menadžmenta ili odnosa s javnošću;

•    Studenti i diplomci  iz drugih oblasti koje nisu navedene, a imaju izraženu motivaciju za rad u našoj organizaciji.

Šta mi je sve potrebno za prijavu?

Obavezno je poslati:
•    Kratku radnu/volontersku biografiju- u .pdf (.jpg) ili .doc formatu sa neophodnim informacijama (studije, stepen studija, interesovanja, prethodno iskustvo i sl).
•    Motivacioni pasus (može i u tekstu mejla) – Zbog čega želiš da se pridružiš našem timu? Šta želiš novo da naučiš i probaš? Šta je ono želiš da doprineseš muzeju, kao i šta očekuješ od nas za uzvrat? (150-250 reči).

Poželjno je (nije obavezno) poslati:
•    Opis iskustva rada u nevladinom sektoru ili privatnom ili državnom u oblasti kulture;
•    Primere social media objava, kampanja, mini portfolio ili nacrte objava za mreže;
•    Reference i kontakt osobe.

PRIJAVI SE!

Prijave se mogu poslati do 2.02. u 23:59  na mejl popsubup.career@gmail.com sa naslovom ,,Prijava za poziciju Digital Content Assistant’’. 

Pitanja vezana za prijavu, kao i sva dodatna pitanja vezana za poziciju, strukuturu muzeja, selekciju i način prijave možete poslati na mejl: popsubup@gmail.com u bilo kom trenutku.

Srećno! 🍀🤗
 

bottom of page