top of page

O muzeju 

Muzej popularnih i supkultura (Pop-SubUP) je nevladino udruženje osnovano jula 2020. godine sa ciljem podsticanja otvorenog, kreativnog i kritičkog prostora za delovanje i stvaranje u oblasti popularnih i supkultura. 

Kroz formu pop-up muzeja sa privremenom scenografijom, Pop-SubUP  nastoji da  predstavi različite perspektive o raznovrsnim poljima i modelima popularnih i supkultura otvarajući dijalog za sve zainteresovane. Recikliranjem scenografskih postavki i istraživanjem na različite teme Muzej na nesvakidašnji način baštini nematerijalne aspekte popularne i supkulture u digitalnoj formi kroz publikacije dostupne budućim istraživačima, ali i svim zainteresovanima koji žele da više saznaju o različitim temama u ovoj oblasti.

Od JK Rowling preko K-Pop muzike pa sve do kafanske kulture, Pop-SubUP ispituje granice, ruši predrasude, spaja nespojivo, povezuje i okuplja mnoge na zanimljiva druženja u kojima učimo jedini od drugih. Upravo zato muzej je odabrao formu ''instagramičnih muzeja'' kao savremeni forum za pitanja kako popularne kulture tako i pitanja ljudskih prava, marginalizovanih grupa, identiteta i srodnih ekonomskih-političkih dilema sa kojima se dnevno susrećemo.

Naravno, uvek smo za dobru zabavu. Radujemo se svakom druženju i otvoreni smo za različite incijative ,,od Silvane do Nirvane''!

Bez teksta.png

Forma i identitet muzeja


Centralna aktivnost muzeja su pop-up scenografske izložbe sa propratnim aktivnostima u formi tribina, radionica, debata, panel diskusija, druženja i srodnih dešavanja. Ideja ovakve forme je da kroz prijatnu atmosferu i ,,instagramičnu'' estetiku interaktivne scenografije posetioci postanu aktivni učesnici u debatama i diskusijama na različite teme. Verujemo da kroz spoj zabavnog i edukativnog može se podstaći razmena mišljenja sa manje predrasuda. 

Upravo zbog toga i sam naziv ,,popularnih'' i ,,subkultura'' svedoči o pluralizmu i heterogenom miljeu omladinskih kultura koje se u određenim tačkama spajaju ili razdvajaju. Želimo da osvestimo zajedničke karakteristike, rasklonimo predrasude i podstaknemo zajedničke projekte kroz nova i nesvakidašnja poznanstva. Takođe, dva mehura u logotipu muzeja ilustruju tačke spajanja između onoga što se smatra popularnim i vodećim na kulturnom polju (mainstream) i onim što se smatra marignalizovanim i nedovoljno zastupljenim (alternativnim). Pore toga, forma mehura predstavlja prolaznost, brzu promenu trendova u omladinskim kulturama, ali i ideju muzeja o recikliranju materijalnog i baštinjenju nematerijalnog kada su u pitanju popularne i supkutlure. 

pink-photo-booth-3673755.jpg

Misija 

  • Kreativna edukacija i podsticanje kritičkog mišljenja u oblasti popularnih i supkultura kroz izložbe, radionice,  projekte, programe i celokupnu animacionu, kreativnu i srodnu delatinost muzeja;

  • Promovisanje i arhiviranje različitih oblika popularnih i supkultura;

  • Stvaranje kreativne i podsticajne atmosfere za prevazilaženje predrasuda prema/između popularnih i supkultura kao i ohrabrivanje saradnje i produkcije umetničkih i kreativnih dela koje su rezultat međukulturne saradnje;

  • Otvaranje kreativnog i istraživačkog prostora za rad stručnjaka u oblasti kulture (kulturologa, sociologa kulture, antropologa kulture, komunikologa, andragoga, teoretičara savremene umetnosti i stručnjaka srodnih zanimanja), te podizanje svesti o važnosti ovih zanimanja u društvu;

  • Saradnja sa srodnim institucijama (javnim, privatnim i organizacijama civilnog sektora) koji se bave temama popularnih i supkultura i srodnim oblastima, sa ciljem stvaranja kvalitetnijih sadržaja, pružanjem boljih usluga publici, podsticanju međusektorskog i unutarsektorskog umrežavanja i razmene znanja;

  • Uticanje na razvoj muzejske publike i kulture grada u skladu sa savremenim razumevanjem muzeja kao važne edukativne institucije;

Vizija

  • Osnovna vizija Muzeja ogleda se u želji da uspešno podstiče kritičko i analitičko mišljenje,kreativnim, edukativnim i animacionim metodama, na gradskom, okružnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou;

  • Proširivanjem svojih oblasti delovanja, Muzej želi da podrži inicijative u oblasti izvođačkih, likovnih, primenjenih, digitalnih, višemedijskih i ostalih oblika umetnosti koji će svojim delatnostima izgraditi Centar za popularne i supkulture, kao interdisciplinarnu instituciju, jedinstvenu po svom karakteru;

  • Muzej popularnih i supkultura teži da postane jedinstvena kulturna institucija koja će okupljati srodne institucije u oblasti popularnih i supkultura od lokalnog do internacionalnog nivoa;

  • Muzej popularnih i supkultura želi da ostvari saradnju sa srodnim regionalnim i međunarodnim institucijama i realizuje projekte iz zajedničkih oblasti delovanja;

Osnovne vrednosti

Kreativna edukacija

Muzej podržava kreativne metode učenja, razmene znanja i stvaranja inovativnih ideja; 

Kritička analitičnost

Edukativni program treba da podstakne analitičko mišljenje pojedinca i ohrabri formiranje i iskazivanje kritičkih stavova;

Interkulturna interdisciplinarnost

Rad muzeja odvija se u interdiciplinarnim tokovima kako bi se sadržaj obogatio razlitičim perspektivama, podstakla razmena mišljenja i stvorile mreže saradnje. Takođe, ohrabruje se interkulturna saradnja i razmena vrednosti u cilju stvaranja inovativnih i kreativnih ideja;

Društvena svesnost i odgovornost

Delatnost muzeja treba da se odvija u skladu na tehnološkim i društvenim napretkom, ali isto tako treba da postoji svest o tekućim društvenim problemima (poput ekoloških) sa kojima treba uskladiti delatnost;

UPRAVA

MOI_edited.jpg

Uroš Đurović

PngItem_1785336.png

The osnivač

Drama king, ''kreativnost je jedina vrlina, sve ostalo mi je mana'', kada biste mogli uklopiti više nespojivih stvari dobili biste Uroša. 

Milica crno-belo.png

Milica Drinčević

—Pngtree—vector target icon_3990019.png

The novinar

Nekada se čini da piše članke onako kako i gađa u metu: precizno i sa distance (objektivno). Not your typical novinar. Fenomenalan vozač.

Jelena crno-belić.png

Jelena Krunić

pencil-and-ruler-icon-18.jpg

The inženjer

Naš jedini i omiljeni zapisničar. Ima veliku ljubav prema malim stvarima i tačna je u milimetar bilo koji posao da je u pitanju. Inače opuštena i tiha.

bottom of page