top of page

External Communication Assistant
(m/f/d)

 

STRUKTURA

DEPARTMAN

 

 

ANGAŽMAN

 

MESTO RADA 

RADNO VREME

ROK ZA PRIJAVU

Interna

Komunikacijski


volonterski-honorarno

rad od kuće (mogućnost rada na terenu)

fleksibilno (10-15h nedeljno)

6. decembar

O nama

Muzej popularnih i supkultura je nevladina organizacija osnovana jula, 2020. u Beogradu sa ciljem delovanja u oblasti popularnih i supkultura podstičući kreativnu edukaciju i kritičko mišljenje u oblasti popularnih i supkultura kroz izložbe, radionice, projekte, programe i celokupnu animacionu, kreativnu i srodnu delatnost. Delatnost muzeja se ogleda i u stvaranju kreativne i podsticajne atmosfere za prevazilaženje predrasuda prema i/ili između popularnih i supkultura kao i ohrabrivanje saradnje i produkcije umetničkih i kreativnih dela.

Muzej nastoji da otvori kreativni i istraživački prostor za rad stručnjaka u oblasti kulture (kulturologa, sociologa kulture, antropologa kulture, komunikologa, andragoga, teoretičara savremene umetnosti i stručnjaka srodnih zanimanja) i na taj način podiže svest o važnosti ovih zanimanja koja su često nedovoljno zastupljena u društvu ili na tržištu rada.

Šta mogu da očekujem tokom rada u muzeju?

Pozicija External Communication Assistant - (m/f/d) pripada internoj strukturi Muzeja popularnih i supkultura. Interne pozicije se sastoje od dve vrste poslova: volonterskih (neplaćenih) i honorarnih (plaćenih). Volonterski poslovi podrazumevaju uglavnom rad van projekata i rad na manjim aktivnostima muzeja i nisu uređeni ugovorom, dok honarani poslovi podrazumevaju rad na projektima za koje je obezbeđen honorar (koji se u dogovoru regulišu ugovorom o delu).  External Communication Assistant pripada komunikacijskom departmanu i svoje mendžerske obaveze deli sa Digital Content Assistant, volonterima i Graphic Designer. 

Delatnosti External Communication Assistant-a se ogledaju u volonterskim/vanprojektnim i honorarnim/projektnim zaduženjima.

Opis posla tokom trajanja projekata:
•    Upravljanje i izvršavanje zadataka u oblasti svih spoljnih komunikacionih kanala (odnosi s javnošću, medijski saradnici i publika);
•    Priprema materijala za sve najave aktivnosti muzeja (otvoreni pozivi, saopštenja, PR materijali i vesti);
•    Uspostavljanje i održavanje komunikacije sa medijima (online i offline);
•    Monitoring i evaluacija spoljne komunikacije (press cliping);
•    Asistiranje na projektima i prirpemi PR događaja zajedno sa Project Assistant i Project Manager.


Opis posla van projekta:
•    Učestvovanje u osmišljavanju medijske strategije pri pripremi projekta sa ostatkom tima;
•    Održavanje odnosa sa medijima u periodima kad nema projekata;
•    Pisanje proglasa za druge pozcije zajedno sa projekt menadžerom i asistentom;
•    Rad na medijskoj vidljivosti na drugim/volonterskim događajima muzeja, kao i na vidljivosti same organizacije;
•    Komunikacija sa publikom digitalnih i offline kanala u saradnji sa Digital Content Manager-om i volonterima.


 

Ko sve može (i treba) da se prijavi?

Interne pozicije preporučujemo onima koji su već angažovani negde (ili su na studijama/početku karijere), a želeli bi da steknu dodatno iskustvo u radu na komunikacijskim poslovima vezanim za popularne i supkulture, kulture mladih i rad u nevladinom sektoru. Posebno preporučujemo kandidatima koji su na studijama, pa im ova pozicija predstavlja praksu. Kandidat bi trebalo da ispuni sledeće kriterijume:

•    Student ili diplomac svih stepena studija u oblasti komunikacija, novinarstva, marketinga, menadžmenta ili odnosa s javnošću;

•    Studenti i diplomci  iz drugih oblasti koje nisu navedene, a imaju izraženu motivaciju za rad u našoj organizaciji.

Šta mi je sve potrebno za prijavu?

Obavezno je poslati:
•    Kratku radnu/volontersku biografiju- u .pdf (.jpg) ili .doc formatu sa neophodnim informacijama (studije, stepen studija, interesovanja, prethodno iskustvo i sl).
•    Motivacioni pasus (može i u tekstu mejla) – Zbog čega želiš da se pridružiš našem timu? Šta želiš novo da naučiš i probaš? Šta je ono želiš da doprineseš muzeju, kao i šta očekuješ od nas za uzvrat? (150-250 reči).

Poželjno je (nije obavezno) poslati:
•    Opis iskustva rada u nevladinom sektoru ili privatnom ili državnom u oblasti kulture;
•    Autorske tekstove, članke i reference u radu sa medijima;
•    Reference i kontakt osobe.

PRIJAVI SE!

Prijave se mogu poslati do 06.12. u 23:59  na mejl popsubup.career@gmail.com sa naslovom ,,Prijava za poziciju External Communication Assistant’’. 

Pitanja vezana za prijavu, kao i sva dodatna pitanja vezana za poziciju, strukuturu muzeja, selekciju i način prijave možete poslati na mejl: popsubup@gmail.com u bilo kom trenutku.

 

Srećno! 🍀🤗
 

bottom of page