top of page

Konkurs za istraživače u oblasti društvenih nauka za publikaciju

 

PROJEKAT

 

GODINA

 

TEMA

ROK ZA PRIJAVU

Back2Basics
 

2023.

popularne i supkulture 2000ih

13. avgust 2023.

O nama

Muzej popularnih i supkultura je nevladina organizacija osnovana 2020. u Beogradu sa ciljem delovanja u oblasti popularnih i supkultura podstičući kreativnu edukaciju i kritičko mišljenje u oblasti popularnih i supkultura kroz izložbe, radionice, projekte, programe i celokupnu animacionu, kreativnu i srodnu delatinost. Delatnost muzeja se ogleda i u stvaranju kreativne i podsticajne atmosfere za prevazilaženje predrasuda prema i/ili između popularnih i supkultura kao i ohrabrivanje saradnje i produkcije umetničkih i kreativnih dela. Muzej nastoji da otvori kreativni i istraživački prostor za rad stručnjaka u oblasti kulture (kulturologa, sociologa kulture, antropologa kulture, komunikologa, andragoga, teoretičara savremene umetnosti i stručnjaka srodnih zanimanja) i da na taj način podiže svest o važnosti ovih zanimanja koja su česno nedovoljno zastupljena u društvu.

Šta mogu da očekujem kao istraživač\ica?

Kao istraživač/ica imaćeš priliku da objaviš jedan od već pripremljenih radova ili da napišeš potpuno novi! Tvoj rad biće objavljen u sklopu publikacije ovogodišnjeg istraživačkog ciklusa Muzeja popularnih i supkultura. Kako to izgleda možeš pogledati u našoj prvoj publikaciji ,,Kemp u nama i mi u kempu!”, koja je dostupna na našem sajtu.

 

Ove godine teme će biti vezane za dvehiljadite godine sa fokusom na popularne i supkulture, a detaljnije informacije o oblastima u kojima možeš prijaviti svoje radove, pronaći ćeš u daljem tekstu.


U ciklusu pod nazivom ,,Back2Basics” želeli bismo da podstaknemo najrazličitije radove na potpuno drugačije teme, i zato ohrabrujemo tebe da prijaviš zanimljv rad koji si želeo/la da objaviš (ili istražiš) a nisi imao/la prilike do sad. Možda je baš ovo taj pravi trenutak. :)
 

Tokom trajanja istraživačkog dela ciklusa imaćeš prilike da radiš na osnovu prethodno utvrđenih rokova, finaliziraš jedinstven rad na osnovu tvog predloga i učestvuješ u kreativnoj, radnoj atmosferi muzejske ekipe. Takođe, imaćeš prilke za horizontalnu mentorsku podršku i saradnju sa drugim kolegama, kao i konsultacije i kreativnu diskusiju sa ljudima različitih stepena obrazovanja i istraživačkog iskustva.

Ko sve može da se prijavi?

•    Student ili diplomac svih stepena studija u oblasti društvenih i srodnih nauka (kulturologija, sociologija, antropologija, etnologija, komunikologija, andragogija, teorija umetnosti...)


•    Ako te interesuju teme popularnih i supkultura, a dolaziš iz drugih oblasti koje nisu navedene u oglasu, slobodno se prijavi i putem svoje prijave pokaži tvoju jednistvenu perspektivu!

Na koje teme mogu da prijavim rad?

U okviru ciklusa ,,Back2Basics” imaćeš priliku da odabereš jednu od tema iz sledećih
oblasti:

 

Istraživanja popularnih i supkultura 2000ih - zvuči uopšteno, ali baš ova oblast ti nudi prostor da istražuješ sve one teme popularnih i supkultura koje su te uvek interesovale. Bilo da je to estetika WeHeartIt, MySpace ili mode Bravo magazina, kaoi  sam lifestyle tinejdžera ovog perioda i različite supkulture (gotik, emo, sk8ter,
hip-hop...) - you name it!

 

 • (Pop)Kulture sećanja - ako su žurke 2000ih i Stereo Love nešto što ti posebno mami emocije, verovatno je da su teme koje se tiču kulture sećanja, upravo tvoja šolja čaja. Šta je učinilo dvehiljadite godine poslednjim stabilnim godinama za koje se nostalgičari vezuju u cilju afirmisanja autentičnosti sopstvene generacije? Ovo je odlična prilika za istraživanje trendova iz popularne kulture, koji nakon postepenog ulaska u 2010te godine (pa sve do dan-danas) postaju sve složeniji i konfuzniji – do granice gde je teško razaznati potkulture i trendove koji su jedinstveni za današnji period.

 

 • Komercijalizacije i potrošačke kulture - hot topic sociologa, ekonomista ali i svakoga ko je doživeo novi milenijum kao doba promene. Jedan od najvažnijih događaja na globalnom planu bio je svakako ekspanzija interneta, koja je promenila način na koji komuniciramo i to do sada neviđenih granica za društvo kao celinu. Omogućenim brzim protokom informacija na svetskom planu otvorila su se vrata za drugačiji način oblikovanja supkultura koji nije viđen do tada – one nastaju mešanjem i pozajmljivanjem od (do tada) poznatih i autentičnih društvenih grupa. Moguće je ovoj temi prići iz uže izabrane teme koja se odnosi na jedan od fenomena koji su se izrodili dvehiljaditih (npr. specifičnog modnog stila dvehiljaditih godina, bloginga, globalne hip-hop dominacije, MTV-ja i popularizovanje rijalitija, Bratz lutki, shvatanju mentalne higijene koji se znatno razlikuje od današnjeg – a ogleda se prema stavu poznatih iz ,,kluba 27’’ i sl.)

 • Smena generacije i odnos generacijskih identiteta - sukob bumera i uvek zaboravljene generacije X naspram, milenijalaca, zed i onih između (zilenijalaca) prepliću se u jednom, Ova pitanja su posebno privukla pažnju istraživača u skorijem periodu, ali znamo da su i te kako bili povezani sa promenama 2000ih. Ova istraživačka oblast je bitno povezana i sa načinom na koje generacije posmatraju svet – u egzistencijalnom smislu tj. vrednostima koje oblikuju njihov život. Tako je ovde bitno govoriti i o društvenoj pokretljivosti novih generacija – ne samo u doslovno fizičkom smislu, već i u smislu pokretljivosti po društvenoj lestvici. To se nadovezuje i na stav Gen Z i Milenijalaca prema korporativnom svetu, ali i ulogu nostalgije na formiranje karaktera generacije (vrste njenog humora, čestog načina oblačenja i istaknutim potkulturama, kao i time kako tu generaciju opisuju one okolne), te i povezati nostalgiju za dvehiljaditim sa nostalgijom starijih generacija (npr. jugonostalgijom).

 

 • Pitanja rodnih i seksualnih identiteta u periodu 2000ih - povezano sa prethodnom temom, a isto u ovom periodu, dolazi i do drugačije percepcije identiteta. Neki bi rekli da razbijanjem Berlinskog zida dolazi do značajnih promena koje primećujemo i u javnom mnjenju dvehiljaditih. Estetika Visual Key s jedne strane i MTV sa druge strane naše planete dovodi do prikaza različitih shvatanja popkulturnih estetika. Ipak mnogi smatraju da su 2000te nazadne po pitanju razumevanja identiteta, koji su ne pripadaju binarnoj podeli na ,,muško:žensko’’ . Sa druge strane, postoje istraživači koji smatraju da se baš u ovom periodu ženska seksualnost prikazuje slobodnije naspram prethodnih dekada, pa čak i u turbo-folk estetici.

 

 • Demokratizacije u Srbiji i njene povezanosti sa pop/supkulturom 2000ih - lokalno 2000te nose i jednu novu notu. Demokratizacija društva u Srbiji se vezuje za novi milenijum, ali i za potencijalne promene do kojih dolazi na društveno-političkoj sceni. Smatra se da serije poput Otvorenih vrata i Ljubav, Navika, Panika pokazuju dinamiku kulturnih i političkih promena u gradovima bivših jugoslovenskih republika (sa akcentom na Beograd), ali i serije poput Selo gori a baba se češlja, kada je u pitanju život na selu. Na koji način su 2000te i pop kultura demokratije povezani - ključno je pitanje za ovu oblast.

 

Naravno, ponuđene oblasti su samo smernice, tako da ti ostavljamo slobodu da sam/a prikažeš šta je tebi zanimljivo kada su u pitanju 2000te. :)

Šta mi je potrebno za prijavu?

Obavezno je poslati:

 

 • Kratku radnu/volontersku/istraživačku biografiju - u .pdf ili .doc formatu sa neophodnim informacijama (studije, stepen studija, interesovanja, prethodno iskustvo i sl.)

 • Temu i kratak rezime (200-500 reči) – radni naslov, kratak sažetak predmet istraživanja, metodologija koju bi želeo/la da primeniš u svom istraživanju, teorije i istraživačka pitanja ili hipoteze.

Poželjno je (nije obavezno) poslati

 • Prethodne istraživačke radove o srodnim temama;

 • Radove koji nisu strogo istraživački (novinarski članci, kritike, blogovi, video i audio prilozi i sl.) o popularnim kulturama i supkulturama;

 • Reference i kontakt osobe.

Kakve radove mogu da prijavim?

Mogu se prijaviti teme za radove koji su već napisani, kao i za one koje tek planirate da istražujete, a želeli biste da objavite. Moguće je prijaviti:

 • esejske radove (kraćeg formata) dužine 5-10 stranica A4 formata

 • istraživačke radove (dužeg formata) 10-15 stranica A4 formata

 

Oba tipa radova moraju da poštuju strukturu akademskog rada i pravilno navođenje literature po APA stilu navođenja izvora.

Kako će izgledati naša saradnja?

Nakon prijave, javićemo se u najkraćem mogućem roku sa rezultatima konkursa i feedback-om na tvoj predlog rada. Možeš očekivati informativni razgovor u kome ćeš imati priliku da detaljnije objasniš svoju istraživačku ideju.

Ako tvoj rad bude odabran za publikaciju Back2Basics imaćeš prilike da budeš u kontaktu sa drugim istraživačima i istraživačicama na projektu i razmenjuješ literaturu i informacije. 

Dogovor o predaji finalne verzije rada uslediće nakon završenog konkursa, a planirana je za kraj godine opseg Novembar - Decembar 2023. 

PRIJAVI SE!

Prijave se mogu poslati do nedelje, 13.08. u 23:59h CET. na mejl popsubup.career@gmail.com sa naslovom ,,Prijava za Istraživača/istraživačicu - Back2Basics’’.


Pitanja vezana za prijavu, kao i sva dodatna pitanja vezana za poziciju, strukuturu muzeja, selekciju i način prijave možete poslati na mejl: popsubup@gmail.com u bilo kom trenutku. Svim pristiglim prijavama ćemo poslati potvrdu o uspešno pristigloj prijavi. Sa radovima koji se razmatraju za publikaciju biće organizovan informativni online razgovor.

bottom of page